Kurssit

Satuteatteri

Ryhmässä opetellaan teatterileikkien- ja pelien kautta vuorovaikutusta, keskittymiskykyä, ryhmässä toimimista ja vahvistetaan lapsen omaa ilmaisua. Satuteatteri on osa varhaisiän teatterikasvatusta. Kurssin päätteeksi tehdään esitys. 

Opettaja: Helena Hasselblatt

Opetuspaikka: Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28, Porvoo.

Päivä ja kello: Ti: 15.00 – 15.45 

Syyslukukausi: 18.8.2020 – 1.12.2020. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).   
Kevätlukukausi: 12.1.2021 – 20.4.2021. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8). 

Lukuvuosimaksu yhteensä: 200,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2019 16:00

Lasten teatteri I Teatteri-ilmaisun perusteet

Teatteri-ilmaisun perusteet harjoitellaan esiintymistä ja tulkintaa sekä opetellaan teatterin perusteita erilaisin painotuksin esim. puheteatteri, miimi, tunteet. Kurssilla saat esiintymiskokemusta, rohkeutta ja opit keinoja jännityksen vähentämiseen ja ryhmässä toimimiseen. Mitään ei tarvitse osata tai tietää. Oma innostus riittää!

Teatteria tehdään ryhmässä. Tunti muodostuu usein alkulämmittelystä, teatterileikeistä, improvisaatiosta, äänenkäytönharjoituksista, näyttämöliikunnasta ja heittäytymisestä. Jokainen saa lähteä liikkeelle omista lähtökohdistaan ja mukaan toimintaan ovat tervetulleita niin jo harrastaneet kuin uudet harrastajat. Kurssin päätteeksi tehdään esitys. 

Kurssimateriaalina Näyttämölle! Teatteri-ilmaisun perusteet, jonka voi tilata netistä tai ostaa opettajalta. Opettajalta kurssimateriaali hintaan 20 €. 

Opettaja: Helena Hasselblatt

Opetuspaikka:Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28, Porvoo.

Päivä ja kello: Ti: 16.00-17.30

Syyslukukausi: 18.8.2020 – 15.12.2020. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).  
Kevätlukukausi: 12.1.2021 – 18.5.2021. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8).

Lukuvuosimaksu yhteensä: 374,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2019 16:00

Lasten teatteri II Ilmaisu ja improvisaatio

Kurssilla tehdään erilaisia ilmaisu- ja improvisaatioharjoituksia ryhmässä, pienryhmissä ja pareittain. Totutellaan esiintymään muiden ryhmäläisten edessä sekä toimimaan aktiivisena ja rakentavaa palautetta antavana katsojana. Improvisaatioharjoituksissa keskeistä on vuorovaikutus, läsnäolo ja kontakti toisten kanssa. Harjoituksilla ohjataan opiskelijaa toisten kuuntelemiseen ja yhteistyöhön kohtauksen tekemisessä. Tavoitteena on ryhmässä toimimisen ja keskittymiskyvyn paraneminen. Kurssi antaa myös valmiuksia osallistua aktiivisesti ja omaa luovuutta ja spontaaniutta hyödyntäen kursseilla, joka tähtää esitykseen. 

Opettaja: Helena Hasselblatt

Opetuspaikka:Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28, Porvoo.

Päivä ja kello: Ti: 17.30-19.00

Syyslukukausi: 18.8.2020 – 15.12.2020. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).  
Kevätlukukausi: 12.1.2021 – 18.5.2021. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8).

Lukuvuosimaksu yhteensä: 374,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2019 16:00

Teatterin teoria Teatterin historia

Kurssilla tutustutaan teatterin yhteiskunnalliseen merkitykseen ja muotoihin eri aikakausina antiikista nykyteatteriin. Opiskelija saa yleiskäsityksen länsimaisen teatterin historiaan keskittyen. Kurssilla ohjataan opiskelijaa lukemaan eri aikakausina kirjoitettua näytelmäkirjallisuutta sekä harjaantumaan tekstin analysoimisessa. Tunneilla kokeillaan erilaisia esittämisen tapoja ja tyylejä eriaikakausina. 

Opetus on osa teemaopintoja ja suositellaan lisäopinnoiksi oppilaille, jotka ovat käyneet lasten teatteri I kurssia vähintään kaksi vuotta. Kurssimateriaalimaksu 15 € maksetaan opettajalle syyskuussa.

Opettaja: Helena Hasselblatt

Opetuspaikka:Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28, Porvoo.

Päivä ja kello: Ti: 19.15-20.00

Syyslukukausi: 1.9.2020 – 1.12.2020. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).  
Kevätlukukausi: 12.1.2021 – 6.4.2021. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8).

Lukuvuosimaksu yhteensä: 125,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2019 16:00

Nuorten teatteri I Ideasta esitykseksi

Opintokokonaisuuden tavoitteena on valmistaa esitys ryhmän ideoiden pohjalta. Tässä devising theater työskentelyssä tutustutaan non-lineaariseen kerrontaan ja nykyteatterin keinoihin sekä käytetään inspiraatio- ja lähdemateriaalina muuta kuin perinteistä näytelmäkirjallisuutta. Oppilasta ohjataan ideoimaan itse ja annetaan välineitä, joilla oma idea saa teatterillisen muodon näyttämöllä. Tavoitteena on antaa vahva osallisuuden ja omistajuuden kokemus omaan esitykseen. 

Opettaja: Helena Hasselblatt

Opetuspaikka:Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28, Porvoo.

Päivä ja kello: To: 15.30-17.45

Syyslukukausi: 20.8.2020 – 3.12.2020. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).  
Kevätlukukausi: 14.1.2021 – 8.5.2021. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8).

Lukuvuosimaksu yhteensä: 500,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2019 16:00

Nuorten teatteri II Tekstistä teatteriksi

Lukuvuoden tavoitteena on valmistaa yhdessä esitys valmiiksi olevasta kirjallisesta materiaalista. Kurssilla toteutetaan dramaturgialtaan perinteinen juoninäytelmä. Kurssilla harjoitellaan näytelmän lukutaitoa ja tekstin tulkintaa. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas esityksen valmistamiseen ja produktiiviseen ajatteluun. Opiskelija saa kokemusta ja ymmärrystä siihen, millaisia työvaiheita esityksen valmistamisessa on, ja oppii teatterista ja näyttelijäntyöstä käytännössä muuntaessaan tekstin idean fyysiseksi näyttämötoiminnaksi. Kurssin päätteeksi tehdään vähintään yksi esitys. Kurssimateriaalimaksu 10 € maksetaan syyskuussa opettajalle. 

Opettaja: Helena Hasselblatt

Opetuspaikka: Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28, Porvoo.

Päivä ja kello: To: 18.00-20.15

Syyslukukausi: 20.8.2020 – 3.12.2020. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).  
Kevätlukukausi: 14.1.2021 – 8.5.2021. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8).

Lukuvuosimaksu yhteensä: 500,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2019 16:00

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close