Kurssit

Satuteatteri

Ryhmässä opetellaan teatterileikkien- ja pelien kautta vuorovaikutusta, keskittymiskykyä, ryhmässä toimimista ja vahvistetaan lapsen omaa ilmaisua. Satuteatteri on osa varhaisiän teatterikasvatusta. Kurssin päätteeksi tehdään esitys. 

Opettaja: Joel Mäkipää

Opetuspaikka: Lundintalo, Aleksanterinkatu 11, Porvoo.

Päivä ja kello: Ti: 18.00 – 18.45 

Syyslukukausi: 17.8.2021 – 30.11.2021. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).   
Kevätlukukausi: 11.1.2022 – 10.5.2022. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8). 

Lukuvuosimaksu yhteensä: 250,00 €

Ilmoittautuminen: porvoonteatterikoulu@gmail.com

Lasten teatteri I – Ääni ja liike

Kurssilla tutustutaan ja käydään läpi oman kehon ilmaisukeinoja sekä tutustutaan teatterin äänimaailmaan. Kurssilla tehdään erilaisia puhe-, liike- ja äänenkäytön harjoituksia. Liikeharjoitusten pohjana voidaan käyttää esimerkiksi miimiharjoituksia, naamiotyöskentelyä tai liikeharjoituksia käyttäen hyväksi erilaista lähdemateriaalia. Kurssilla tuetaan elinikäistä oppimista, ohjataan opiskelijaa haastamaan itsensä ja ottamaan kontaktia muihin ryhmäläisiin. Kurssin päätteeksi tehdään esitys.

Teatteria tehdään ryhmässä. Tunti muodostuu usein alkulämmittelystä, teatterileikeistä, improvisaatiosta, äänenkäytönharjoituksista, näyttämöliikunnasta ja heittäytymisestä. Jokainen saa lähteä liikkeelle omista lähtökohdistaan ja mukaan toimintaan ovat tervetulleita niin jo harrastaneet kuin uudet harrastajat. Kurssin päätteeksi tehdään esitys. 

Opettaja: Joel Mäkipää

Opetuspaikka: Lundintalo, Aleksanterinkatu 11, Porvoo.

Päivä ja kello: Ti: 18.00-19.30

Syyslukukausi: 17.8.2021 – 14.12.2021. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).  
Kevätlukukausi: 11.1.2022 – 31.5.2022. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8) eikä 25.1: 22.2; 22.3; 26.4 ja 24.5.

Lukuvuosimaksu yhteensä: 374,00 €

Ilmoittautuminen: porvoonteatterikoulu@gmail.com

Lasten teatteri II – Monologi

Kurssilla tutkitaan ja harjoitellaan tekstin esittämistä esiintyjälähtöisesti. Tavoitteena on ilmaisullisten harjoitteiden kautta löytää väylä itselle ominaiseen tapaan tulkita valittua tekstiä. Kurssilla jokainen osallistuja saa valita itseä kiinnostavan tekstin, jota työstetään lukukauden aikana kokeilevassa ja kannustavassa hengessä. Kurssilla työstetään myös parityönä tai pienryhmässä dialogi valmiista tekstistä. Kurssin päätteeksi tehdään esitys. Kurssimateriaalimaksu laskutetaan lukukausimaksun yhteydessä syksyllä. Kurssimateriaalimaksu 15 €. 

Opettaja: Joel Mäkipää

Opetuspaikka: Lundintalo, Aleksanterinkatu 11, Porvoo.

Päivä ja kello: Ti: 16.30-18.00

Syyslukukausi: 17.8.2021 – 14.12.2021. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).  
Kevätlukukausi: 11.1.2022 – 26.4.2022. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8) eikä 25.1: 22.2; 22.3; 26.4 ja 24.5.

Lukuvuosimaksu yhteensä: 374,00 €

Ilmoittautuminen: porvoonteatterikoulu@gmail.com

Teatterin teoria – Teatterin historia

Kurssilla tutustutaan teatterin yhteiskunnalliseen merkitykseen ja muotoihin eri aikakausina antiikista nykyteatteriin. Opiskelija saa yleiskäsityksen länsimaisen teatterin historiaan keskittyen. Kurssilla ohjataan opiskelijaa lukemaan eri aikakausina kirjoitettua näytelmäkirjallisuutta sekä harjaantumaan tekstin analysoimisessa. Tunneilla kokeillaan erilaisia esittämisen tapoja ja tyylejä eriaikakausina. 

Opettaja: Helena Hasselblatt

Opetuspaikka: verkko-opetus

Kurssimaksu yhteensä: 50,00 €

Ilmoittautuminen: porvoonteatterikoulu@gmail.com

Nuorten teatteri I – Tekstistä teatteriksi

Kurssilla tutkitaan ja harjoitellaan omaa teatteri-ilmaisua eli näyttelemistä. Kurssi syventää teatteri-ilmaisun perusteet I kurssilla opittuja taitoja. Jakson aikana harjoitellaan ja syvennetään omaa sanatonta ilmaisua pantomiimin kautta. Pantomiimin kautta näyttelijä oppii kehon liikkeistä, eleistä ja asennoista. Oppitunnilla harjoitellaan myös sisäisesti ja ulkoisesti roolinrakentamista. Oppilaat oppivat myös näyttelijäntyön päämääristä ja taktiikoista ja miten ne vaikuttavat näyttelemiseen. Harjoituksissa vahvistuvat kuuntelu ja reagointi näyttämöllä sekä äänenkäyttö. Kurssilla käydään myös asemoinnin perusteita. Kurssin päätteeksi tehdään esitys. Kurssimateriaalimaksu laskutetaan lukukausi maksun yhteydessä syksyllä. Kurssimateriaalimaksu 29 €.

Opettaja: Joel Mäkipää

Opetuspaikka: Lundintalo, Aleksanterinkatu 11, Porvoo.

Päivä ja kello: To: 16.00-18.15

Syyslukukausi: 19.8.2021 – 2.12.2021. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).  
Kevätlukukausi: 13.1.2022 – 5.5.2022. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8) eikä 27.1.

Lukuvuosimaksu yhteensä: 500,00 €

Ilmoittautuminen: porvoonteatterikoulu@gmail.com

Nuorten teatteri II – Produktioteatteri

Lukuvuoden tavoitteena on valmistaa yhdessä esitys valmiiksi olevasta kirjallisesta materiaalista. Kurssilla toteutetaan dramaturgialtaan perinteinen juoninäytelmä. Kurssilla harjoitellaan näytelmän lukutaitoa ja tekstin tulkintaa. Kurssilaiset tutustuvat teatterin eri prosesseihin, kuten tuottamiseen, ohjaamiseen, puvustamiseen, lavastamiseen jne. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas esityksen valmistamiseen ja produktiiviseen ajatteluun. Opiskelija saa kokemusta ja ymmärrystä siihen, millaisia työvaiheita esityksen valmistamisessa on, ja oppii teatterista ja näyttelijäntyöstä käytännössä muuntaessaan tekstin idean fyysiseksi näyttämötoiminnaksi. Kurssin päätteeksi tehdään vähintään yksi esitys. Kurssimateriaalimaksu 10 € maksetaan syyskuussa opettajalle. 

Opettaja: Joel Mäkipää

Opetuspaikka: Lundintalo, Aleksanterinkatu 11, Porvoo.

Päivä ja kello: To: 18.15-20.30

Syyslukukausi: 19.8.2021 – 2.12.2021. Opetusta ei syyslomalla (vko 42).  
Kevätlukukausi: 13.1.2022 – 28.4.2022. Opetusta ei hiihtolomalla (vko 8) eikä 27.1.

Lukuvuosimaksu yhteensä: 500,00 €

Ilmoittautuminen: porvoonteatterikoulu@gmail.com

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close